Opalmilainen yhteiskunta

Yhteiskunnan perusyksikkö on heimo. Eri heimoilla on erilaisia hallitsijoita, yleensä heimon vanhin, ylipappi tai sotapäällikkö. Heimojen välillä tehdään yhteistyötä ja taistellaan. Pitkiä sotia ei esiinny, johtuen heimojen pienuudesta.

Opalmilaiset eivät käytä sähköisiä laitteita, sillä ne eivät kestä kuun pinnalla esiintyvää säteilyä. Massiiviset puumaiset kasvit pystyvät varastoimaan muistoja itseensä ja luovuttamaan niitä takaisin opalmilaisille. Opalmilaiset pystyvät myös kasvattamaan kasveista haluamansa näköisiä ja valmistamaan näin monimutkaisiakin työkaluja.

Suurimmista kasveista on jalostettu avaruudessa selviävä laji, jota opalmilaiset käyttävät avaruusmatkailuun. Laji on käytännössä toinen älykäs, opalmilainen laji. Lajin yksilöt tarvitsevat kuitenkin opalmilaisten apua saadakseen ravinteita ja vettä. Lajin poikasilla on hyvin kuumuutta kestävä kuori, jonka suojassa ne voivat laskeutua planeetoille ilmakehän läpi ja toimittaa opalmilaisten keräämät ravinteet ja vedet emolleen. Samalla opalmilaiset pääsevät itse liikkumaan pinnalle ja takaisin.

Alukset liikkuvat lyhyitä matkoja kemiallisin rakettimoottorein. Pitkiä matkoja varten alukset kykenevät avaamaan madonreikiä ja kulkemaan niiden läpi. Tarkka selvitys madonreikäteknologiasta on vielä työn alla (Crichton, J. et al., 2003). Alukset voivat myös lähettää viestejä pienten madonreikien kautta.

Koko kuun kattavasta muistista johtuen opalmilaisilla ei ole tarvetta rahalle, vaan he käyvät kauppaa ajalla ja esineillä. Esim. saat hedelmiä, jos suit turkkiani vartin. Rikkainpina voidaankin pitää heitä, joilla on varaa teettää muilla turhuuksia. Rikkaiden varallisuus on yleensä peräisin jostain esineestä tai asiasta, jota heillä on ylimäärin tai jota he voivat tuottaa tehokkaasti.

Opalmilainen yhteiskunta

Avaruuskeijut lappaja